Klachtenregeling van Alchemilla Levenslicht VOF

Versie 1 – Laatst bijgewerkt op 7 mei 2024

Doel van de klachtenregeling

Ons doel is om alle cliënten de beste zorg en service te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

1. Informele klachtbehandeling

Wij moedigen u aan om eventuele bezwaren of klachten eerst bespreekbaar te maken met de betrokken medewerker of met Marjan. Een gesprek kan vaak veel verhelderen en leiden tot een snelle oplossing.

2. Indienen van een formele klacht

Als een informele behandeling van uw klacht niet mogelijk is of als u niet tevreden bent met de uitkomst, kunt u een formele klacht indienen. Dit kunt u doen door uw klacht schriftelijk te sturen naar:

Harry van Dijken
Josine Reulingstraat 12
9746AN Groningen
contact@alchemillalicht.nl

Vermeld in uw klacht duidelijk:

  • Uw naam, adres en contactgegevens.
  • De datum.
  • Een duidelijke beschrijving van uw klacht.

Eventuele eerdere stappen die u heeft ondernomen om uw klacht te bespreken.

3. Behandeling van de klacht

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken af te handelen. Mocht er meer tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en toelichten waarom een langere termijn noodzakelijk is.

4. Klachtenfunctionaris

Onze organisatie heeft een klachtenfunctionaris die uw klacht zal behandelen. De klachtenfunctionaris is neutraal en onafhankelijk en heeft als taak om samen met u en ons tot een goede oplossing te komen.

5. Externe geschilleninstantie

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de externe geschilleninstantie waarmee wij zijn aangesloten. Contactgegevens van deze instantie worden verstrekt bij de afronding van de klachtenprocedure.

6. Registratie van klachten

Alle klachten worden geregistreerd en geanalyseerd met het doel onze dienstverlening te verbeteren.

Contact

Voor vragen over onze klachtenregeling kunt u contact opnemen via 06 424 656 99 of contct@alchemillalicht.nl