Privacybeleid

Bij Alchemilla Levenslicht nemen we jouw privacy uiterst serieus. Dit uitgebreide privacybeleid richt zich op de verzameling, het gebruik, en de bescherming van persoonlijke en gevoelige gegevens binnen onze diverse diensten, waaronder zorgdiensten en commerciële activiteiten.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

Algemene Persoonsgegevens: Dit omvat gegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en betalingsgegevens, die worden verzameld wanneer je onze producten koopt of onze diensten aanvraagt.
Gevoelige Persoonsgegevens: Voor cliënten van onze zorgdiensten verzamelen we gevoelige gegevens zoals gezondheidsinformatie, inclusief medische geschiedenis, gedragsgegevens, en details uit zorgplannen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het opstellen van effectieve zorgplannen en het leveren van gepersonaliseerde zorg.

2. Gebruik van Persoonsgegevens

  • Doeleinden: Jouw algemene en gevoelige persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen, het leveren van diensten, het opstellen en bijhouden van zorgplannen, en voor communicatie over onze diensten.
  • Gegevensdeling: Gevoelige persoonsgegevens worden strikt binnen de wettelijke kaders gedeeld met zorgverleners, ondersteunend personeel en eventuele andere betrokken partijen, alleen als dit noodzakelijk is voor de zorgverlening en met expliciete toestemming van de cliënt.

3. Beveiliging van Persoonsgegevens

  • Beveiligingsmaatregelen: We hanteren strenge beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens, met name de gevoelige gegevens, te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of andere vormen van misbruik.
  • Bewaartermijnen: Gevoelige gegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor de levering van onze diensten, of voor de duur die door de wet wordt vereist.

4. Jouw Rechten

  • Toegang, Rectificatie, en Verwijdering: Je hebt het recht om toegang te vragen tot jouw gegevens, correcties aan te vragen of, in bepaalde omstandigheden, verwijdering van uw gegevens.
  • Beperking en Bezwaar: Je kunt verzoeken om beperking van het gebruik van uw gegevens en je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden, met name die welke verder gaan dan de noodzakelijke verwerking voor de verleende diensten.

5. Wijzigingen in het Privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken of voor andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven.

6. Contact

Als je vragen heeft over dit privacybeleid of onze omgang met uw gegevens, of als je jouw uw rechten wilt uitoefenen, kun je contact met ons opnemen via:

  • Telefoon / WhatsApp: 06 424 656 99
  • E-mail: contact@alchemillalicht.nl
  • Adres: Josine Reulingstraat 12, 9746AN Groningen

Laatst bijgewerkt: 30 april 2024