In de zoektocht naar kwalitatieve dagbesteding stuiten veel mensen met een verstandelijke beperking of die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren, op het Persoonsgebonden Budget (PGB) als een mogelijke financieringsbron.

Lees meer