Voor Wie Bieden we Dagbesteding

Alchemilla Levenslicht gaat zich richten op volwassenen tussen de 18 en 60 jaar met een Persoonsgebonden Budget (PGB) en een dagbestedingsindicatie.

Onze dagbesteding is speciaal ontworpen voor volwassenen die door (tijdelijke) beperkingen of omstandigheden niet in een reguliere werkomgeving kunnen functioneren en meer ondersteuning nodig hebben in hun dagelijkse leven.

Onze doelgroep omvat:

  • Personen met een verstandelijke beperking: wij bieden activiteiten die afgestemd zijn op hun specifieke capaciteiten en uitdagingen.
  • Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS): Ons programma is ontworpen om te voldoen aan hun behoefte aan structuur en voorspelbaarheid.
  • Individuen met ADHD: Wij bieden een dynamische en stimulerende omgeving die hen helpt om hun energie positief te kanaliseren.
  • Mensen die kampen met psychische uitdagingen: Zoals burn-out, depressie, en andere mentale gezondheidsproblemen, bieden wij ondersteunende activiteiten die gericht zijn op ontspanning en zelfontplooiing.
  • Hoogsensitieve personen (HSP en HSS) met bijv. een burn-out. Onze dagbesteding biedt een kalme en begripvolle setting die rekening houdt met hun gevoeligheden en talenten.
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), vinden bij ons een op maat aanpasbare omgeving.
  • Individuen die slechthorend zijn of moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen (MVG): Wij zorgen voor communicatiehulpmiddelen en een begripvolle benadering.
  • Personen met een combinatie van bovenstaande kenmerken.

Alchemilla Levenslicht erkent de unieke kwaliteiten van elk persoon en streeft ernaar een plek te bieden waar iedereen zichzelf kan zijn en veilig kan groeien.

Onze aanpak is gericht op het respecteren van de autonomie en het bevorderen van zelfbeschikking, terwijl we een omgeving creëren die stimuleert en ondersteunt.

Ons doel is om een zinvolle en verrijkte dagbesteding te bieden waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt, en waar iedereen zijn individuele potentieel kan ervaren.

Herstellende Kunst: Creatieve Dagbesteding voor HSP met Burn-out

Herstellende Kunst: Creatieve Dagbesteding voor HSP met Burn-out

Bij Alchemilla Levenslicht willen we een omgeving bieden waar hoogsensitieve personen (HSP) met een burn-out, zoals Eva, hun creatieve potentieel volledig kunnen benutten. In het kunst- en fotografieatelier vinden ze de rust en ruimte die ze nodig hebben om hun gevoeligheid als kracht in te zetten.

Dynamische Dagbesteding: Permacultuur voor Mensen met ADHD

Dynamische Dagbesteding: Permacultuur voor Mensen met ADHD

Bij Alchemilla Levenslicht richten we ons op het creëren van een dynamische omgeving die mensen met ADHD helpt hun energie op een positieve manier te kanaliseren. Door middel van permacultuur in onze moestuin bieden we een actieve en stimulerende setting. Volg een dag uit het leven van onze fictieve deelnemer, Tom, die ADHD heeft en ontdek hoe een dag bij ons hem biedt wat hij nodig heeft.

Een Dag bij Alchemilla Levenslicht: Een Reis voor Mensen met ASS

Een Dag bij Alchemilla Levenslicht: Een Reis voor Mensen met ASS

We streven naar een omgeving waar mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zich ondersteund en gewaardeerd voelen. Ons programma is ontworpen om aan hun behoefte aan structuur en voorspelbaarheid te voldoen. Laten we een dag uit het leven van onze fictieve deelnemer, Emma, volgen om een beeld te krijgen van hoe een dag bij ons eruit kan zien.